Obec Lipová-lázn?
Naposledy aktualizováno: 29.6.2020

V?T?ME V?S NA STR?NK?CH

Dovolená o prázdninách:

17. - 24.7.2020

17. - 21.8.2020 

OBECN? KNIHOVNY LIPOV?-L?ZN? 

Po - 8,30 - 12,00 hod 13,00 - 17,00 hod

 ?t - 8,30 - 12,00 hod 13,00 - 15,00 hod

Pa - 8,30 - 12,00 hod 

 

Knihovna se nachází p?ímo v budov? obecního ú?adu, v láze?ské Obci Lipová-lázn?, ležící na rozhraní poho?í Rychlebských hor a Hrubého Jeseníku.