Obec Lipová-lázně
Naposledy aktualizováno: 5.11.2018

Na další knihovnické akce se podívejte do alb fotografií na facebooku Obecní knihovny Lipová-lázně

https://www.facebook.com/knihovnalipovalazne
- volně přístupný i pro ty, kteří nejsou na facebooku zaregistrováni

Pro chronologické prohlížení fotek jednotlivých akcí, doporučuji kliknou na název alba a až poté odkliknout první a pak následující fotografie.


Knížka pro prvňáčka - už jsem čtenář 2011

Jak už jsem psala, naše knihovna se ve spolupráci se ZŠ J. Schrotha přihlásila do tohoto projektu s oběma 1. třídami. Od března do května 2011 děti plnily různé úkoly, které se týkaly knížek a knihovny. Navštěvovaly navíc knihovnu, kde pro ně byly připravené besedy o knížkách a Velikonocích.
20. června proběhlo v Základní škole slavnostní pasování dětí na čtenáře knihovny za účasti spisovatelky Daniely Krolupperové. Děti nejprve musely splnit pár úkolů, aby dokázaly, že se opravdu můžou stát čtenáři, pak sborově všichni slíbili, že se budou o knížky starat, a že budou poctivě čísttttt......Nakonec byly pasování, předaly se jim drobné odměny a paní spisovatelka jim podepsala knížku, kterou pro ně speciálně napsala. Byla to krásná akce a budeme se snažit v ní příští rok pokračovat s dalšími prvňáčky.  Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou

18. května 2011 k nám do Lipové zavítala známá dětská spisovatelka Ivona Březinová. V Muzeu J. Schrotha seznámila děti z I. stupně se svým povoláním a knížkama. Pro II. stupeň měla zajímavou besedu o závislosti na drogách, alkoholu, hubnutí. Při jejím vyprávění o sbírání materiálů k psaní knížek s touto tématikou, jsme mnohdy měli i husí kůži. Moc jí děkujeme za příjemnou a poučnou besedu.


 

 


Noc s Andersenem 2011 - cirkus Šapitó

  8. dubna se konala již tradičně 10. Noc s Andersenem. My jsme si pro letošní nocování vybrali téma CIRKUS. Této akce se zúčastnilo 28 dětí, které si za pomoci svých blízkých nachystaly úžasné masky z cirkusového prostředí. Cenu za nejlepší kostým vyhrál Matyáš Bukáček (1. třída) - fakír. Děti si sebou měly vzít i největšího plyšáka do našeho zvěřince. Cenu za tuto soutěž vyhrála Barunka Vaňková (předškoláček) se svojí gorilou. Byli jsme i poctěni několika vzácnými návštěvami, které si pro nás nachystaly různé ukázky svého umění: 
-
Agility: přeskakování pejsků přes překážky pod vedením paní Diasové a Kralovcové.

 

- Ohnivá show: ukázka od slečny Štěpánky a zahrála nám i reggae skupina Silesian Tribe Sound System.

  


Celé Česko čte dětem - škola naruby

Knihovna se zapojila do akce CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM 20 minut denně. Každý den! http://www.celeceskoctedetem.cz/ K této akci byly vydány čtenářské deníčky pro děti a rodiče – ŠKOLA NARUBY. Do nich musí rodiče, sourozenci, prarodiče nebo jiní dospělí zapisovat, co svému dítěti četli a jak dlouho. A dítě jim podepíše, že je to pravda.  Jsou tu i kolonky na známky, poznámky, pochvaly.. prostě jako obrácené žákovské knížky. Pokud byste se chtěli s dětmi zapojit do této akce, můžete si deníčky vyzvednout v knihovně. Tato akce trvá do konce roku 2011, kdy pak popsané deníčky děti odevzdají do knihovny. Nejnápaditější, nejvíc popsané pak budou oceněny.Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka 2011

Tento projekt podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem projektu je rozvoj četby hned od prvních měsíců školní docházky dětí.


Obecní knihovna Lipová-lázně ve spolupráci se Základní školou Johanna Schrotha přihlásila do projektu žáky obou 1. ročníků. Podmínkou účasti je to, že knihovna se školou pracuje nad rámec školních osnov, tj. během měsíců prosinec  - květen 2011 připraví pro žáky prvních tříd nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu. Odměnou za vynaloženou námahu bude dětem Knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla vytvořena výhradně pro účastníky projektu a nelze ji koupit v běžné knihkupecké síti nejméně po dobu tří let. Ve školním roce 2010/2011 to bude knížka spisovatelky Daniely Krolupperové „Zmizelá škola“, kterou bude ilustrovat známá ilustrátorka Eva Sýkorová-Pekárková. 
Beseda se spisovatelkou Simonou Monyovou

27. ledna 2011 se konala v Muzeu J. Schrotha beseda se spisovatelkou Simonou Monyovou. Na akci přislo cca 50 příznivců této autorky. Příjemně jsme pobesedovali a nakonec jsme si mohli zakoupit některé z jejich knížek za příznivé ceny. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří si udělali čas a přišli. Myslím, že nelitovali.

 Soutěž "Moje kniha"

Naše knihovna se zapojila do soutěže s názvem Moje kniha, kterou pořádá Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné a Městská knihovna Šumperk.

Úkolem soutěžících je vytvořit vlastní knihu. Formát, technika zpracování ani náměty nejsou omezeny.

Soutěž probíhá ve skupinách podle věku:

1. Předškolní děti (MŠ)

2. Mladší žáci (6-10 let) - jednotlivci, kolektiv

3. Starší žáci (11-15 let) - jednotlivci, kolektiv

Práce budou zařazeny do těchto kategorií:

deníková tvorba, poezie, próza, příručka, obrázková kniha

Termín odevzdání je do 20. února 2011 !!!

Práce budou vystraveny v Ruční papírně ve Velkých Losinách, v areálu Pohádkové země Vítězslavy Klimtové, v Městské knihovně v Šumperku.Po stopách Johanna Schrotha

23. září 2010 se konala v Lipové-lázních knihovnická soutěž pro děti z Jesenického kraje. Knihovny z Javorníku, Žulové, Jeseníku, Mikulovic, Zlatých Hor a Lipové, musely sestavit dvě družstva (1. a 2. stupeň) po 3 dětech a přijet s nimi k nám soutěžit. Tady jsme pro ně měli nachystané vědomostní i sportovní soutěže, které se týkaly historie a současnosti naší obce. Lipovou reprezentovaly tyto děti: 1. stupeň: Nikola Suchanová, Lucka Miščíková, Denisa Nižníková 2. stupeň: Roman Chasák, Kristýna Štefančíková, Karolína Stiskalová, Sára Štěpánová (za Zlaté Hory). Chtěla bych jim tímto poděkovat za skvělou reprezentaci. Obě družstva se umístila na krásných 1. místech a ukázaly tak, že o Lipové opravdu ví hodně. Dále bych hrozně moc chtěla poděkovat svým pomocníkům: Hance Suchanové za úžasnou pomoc jak při organizaci, tak soutěžích. Kristýně Šťastníkové, která připravila soutěže k Muzeu J. Schrotha. Petru Weiserovi za pomoc při soutěžích a vytvoření krásných trik, které dostaly děti jako památku na tuto akci. Mému manželovi za podporu a pomoc při soutěžích a Blance Navrátilové, která se starala o soutěže u pomníku Frývaldovské stávky. Dále můj velký dík patří: Radimu Hatlapatkovi a Lázním Dolní Lipová Schroth, spol.s.r.o. které nám poskytly azyl na naše soutěže, za zajímavé vyprávění o lázních a výborný oběd.Panu Šantrůčkovi za zapůjčení historických exponátů z našeho muzea do soutěží. A dále sponzorům: panu Petru Konupčíkovi st., Sylvě Janhubové, Slezskému Kameni a.s., Omyi Vápenné, České spořitelně, ČSOB, nakladatelství Computer Press a Obci Lipová-lázně. 

 

Po   Noc s Andersenem 2010 - hry rytířské a královské

 Dne 26. března proběhlo v Národním domě již 7. spaní. Tentokrát bylo na téma Hry rytířské a královské. Národní dům se tak změnil na Královský dvůr a budoucí rytíři, aby mohli být  pasovaní, museli splnit různé úkoly jako například postavit si svůj hrad, nachystat si královskou hostinu, bojovat v rytířských kláních a další. Do stavu rytířského tak bylo pasováno 20 dětí od 6 do 11 let.
Chtěla bych tímto poděkovat svým věrným pomocníkům: Marušce Zbrankové, Máje Zbrankové, Kristýně Kolaříkové, Hance Suchanové, Gabče Hobžové, Katce Mazlové, Elišce Zajíčkové a Lenče Zwienerová za úžasnou pomoc při celé akci.Ivě Ševčíkové za vytvoření krásné dekorace na naší královskou hostinu.Paní učitelce Věrce Šustrové a mateřským školám za zapůjčení dekorací.Ochotným maminkám za upečení chutných buchet.Sylvě Janhubové a Lence Zwienerové za opět nádherné fotky.OU a PrŠ Lipová-lázně –kuchařům za výborné dorty a pečovatelkám za ušití pytlíčků.Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou

Dne 10. prosince 2009 poctila naší knihovnu svou návštěvou paní spisovatelka Petra Braunová (www.petrabraunova.cz) Ve 13 hodin v Muzeu J. Schorta představila děvčatům z druhého stupně ZŠ  svoje knihy. V podvečer jsme se opět vrátili do muzea a tentokrát s dospělými jsme strávili příjemný podvečer povídáním u punče. I přes malý počet zájemců se nám to moc líbilo a paní Braunová slíbila, že se k nám někdy zase přijede podívat. 

   Výstava "Potulná pohádková země Vítězslavy Klimtové"


Od 16. do 29. listopadu 2009 jste mohli možnost v knihovně navštívit výstavu 15 pohádkových figurek, které nám zapůjčila spisovatelka, grafička, ilustrátorka, známá strašidoložka a objevitelka pohádkové země plné skřítků, víl, rusalek Vítězslava Klimtová. Bohužel už jsme ji museli předat další knihovně, ale až do konce ledna si můžete ještěš zakoupit některé z děl autorky na památku: knihy, omalovánky, záložky do knížek, kalendáříky, pohledy...

  

 

DO Javorník - město Karla Ditterse z Dittersdorfu


Ve čtvrtek 8. října 2009 jsme si vyjeli s 6 dětmi ( Lucie Miščíková, Alena Harbichová, Denisa Nižníková, Sabina Furišová, Anna Zaoralová, Kristýna Kolaříková ), do Javorníku na soutěž, kterou pořádala Městská knihovna Rudolfa Zubera. Této soutěže se zúčastnilo 7 knihoven z celého okresu se svými družstvy. Po příjezdu nás čekalo slavnostní uvítání v městském kulturním zařízení, potom jsme za nádherného slunečného počasí  absolvovali prohlídku města. Dopoledne děti zakončily obědem ve školní jídelně ZŠ. Odpoledne pro nás bylo nachystaných 11 stanovišť, kde na nás čekali praktické i vědomostní otázky z historie i současnosti Javornicka. Zakončili jsme celý tento den v místním bazéně. Velmi se nám v Javorníku líbilo a moc děkujeme knihovnici Věře Hradilové a jejímu týmu za úžasně strávený den a věříme, že se jim to příští rok oplatíme u nás v Lipové.

 

 

NONoc s Andersenem 2009 - do Lipo
vé přišlo jaro! 

A víte, jak se to nejvíce pozná? Země se začne probouzet, první lístky a kvítky nás těší svěžími barvami, malí tvorečkové z hmyzí říše nás začínají těšit svou přítomností. Sluníčko je vytáhlo z úkrytů, kde se schovávali před zimou. Kolem nás to začíná bzučet, lítat, mávat křídly. S letošní zimou jsme se v Lipové rozloučili ve velkém stylu. Národní dům se z prvního dubnového pátku na  první dubnovou sobotu  změnil v palouček se svěží trávou a s jeho obyvateli -  beruškami, včelkami, mravenečky a motýlky. Přiskákal luční koník, přibzučela muška, přichvátala pavoučice a zvědavě se připlazil i šneček. A že o tom nic nevíte? Tak čtěte dál!Vše se událo u příležitosti  Noci s Andersenem – celostátní akce knihoven.Letošní noc měla být věnována knížkám Ondřeje Sekory. A jistě každý ví, že k Ondřeji Sekorovi patří Ferda mravenec a jeho přátelé. A tak se národní dům změnil v palouček , na kterém se odvíjely příběhy ze života hmyzu. Příchozí se rozdělili na tým Ferdy mravence a tým včelky Máji.  Soutěžilo se, hrálo se, tančilo se, tvořilo se, zkrátka noc patřila všem chrobáčkům a hmyzečkům. Vše bylo průběžně zapisováno a zaznamenáno v časopisech, které byly u příležitosti Noci s Andersenem vydány. Každý tým měl možnost své zážitky, úspěchy i neúspěchy (tak jako je v novinách zvykem) slovem nebo obrázkem zaznamenat. Všichni máte možnost v naší knihovně zalistovat stránkami Mravenčích novin nebo počíst v časopisu Včelky a Čmeláci.Nemyslete si, takový tvoreček z hmyzí říše má život těžký. Musí být nejen náramně mrštný a rychlý, ale také musí znát své nepřátele, musí si umět postavit domeček, musí se umět postarat o kamarády, ochránit svou královnu, musí být zručný a tvořivý, musí být nebojsa a hlavně musí se svými táhnout za jeden provaz. A to vše bylo během páteční noci prověřeno. Každý úspěch byl odměněn medovkami, které se vesele utrácely v Obchůdku u motýlích křídel. A že obyvatelé našeho paloučku byli náramně šikovní dokumentují také fotografie paní S. Janhubové.Další šikovnou fotografkou byla Lenka Zwinerová. Oběma moc děkujeme !

Náš palouček byl plný radosti a veselí. Jaro jsme přivítali básničkou i písničkou. V sobotu dopoledne jsme se rozcházeli unavení, ale spokojení. Naše díky patří všem motýlkům, kteří palouček v národním domě připravili a o ostatní obyvatele paloučku se tak dobře postarali. DĚKUJEME!!!   

 

 Adolf Dudek opět v Lipové


Ve středu 4. března 2009 naši obec opět navštívil ilustrátor Adolf Dudek. Hned ráno jsme zajeli na besedu do Mateřské školy v Horní Lipové a pak nás čekala beseda pro 3. a 4. třídu v knihovně. Doufám, že i tentokrát byly děti s touto akcí spokojeny, ale spolupracovaly výborně. Všem děkuji.

 

3. a 4. třída


  

Adolf Dudek v Lipové

Ve středu 5. listopadu 2008 navštívil naši knihovnu známý dětský ilustrátor Adolf Dudek, kdy si připravil úžasnou besedu o svém povolání pro 1. a 2. třídu ZŠ a MŠ u OÚ. Byly z něho unešeni nejen děti, ale i přítomní dospělí. Určitě si ho příští rok pozveme znova.

 

 
Kamarádka knihovna
 

Naše knihovna se zapojila do soutěže s názvem Kamarádka knihovna, kterou vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČK a Klub dětských knihoven. Co k tomu stačí, aby si se zapojil ? Přijď do knihovny, kde dostaneš vysvědčení a můžeš oznámkovat svojí knihovnu a knihovnici. K tomu napíšeš 5 důvodů, proč chodit do knihovny.A ti aktivnější mohou napsat o knihovně i něco navíc nebo namalovat. Každý, kdo vyplněné vysvědčení odvezdá, dostane drobnou odměnu od sponzora této akce firmy 3M. Vysvědčení si můžete vyzvedávat už teď v knihovně a odevzdat se musí do 15. prosince 2008!
Pasování na Rytíře krásného slova v Jičíně
(městě pohádek)
 

Dne 12. září 2008 se v rámci celostátního projektu Kde končí svět konalo pasování na Rytíře Řádu krásného slova v Jičíně. Tohoto projektu se zúčastnila i naše knihovna, kdy pro 5. třídu vyhlásila soutěž „Jak zkažený čert do Lipové přišel, aneb jak zde k jeho napravení došlo“. Tři nejlepší: Dominik Dudycha, Michaela Hobžová a Sabina Furišová pak reprezentovali naši obec na největším ČERTOLOGICKÉM KONGRESU. A jak to probíhalo ? V jedenáct hodin proběhl v Masarykově divadle Čertovský kongres, který zaplnil celý sál divadla. Diskuze se zúčastnil Jiří Lábus spolu s Ivonou Březinovou a Martinou Drijverovou. Odtud se pak čertovským průvodem pokračovalo na velké nádvoří zámku, kde proběhlo slavností pasování Rytířů krásného slova samotným Albrechtem z Valdštejna. Libuše Havelková se jej pro svůj zdravotní stav nemohla zúčastnit.Pasováno za svá díla 11 dětí z různých knihoven ČR. Následně byla pasována na rytířku knihovnice z Liberce Hana Langrová a spisovatelka Martina Drijverová. Odpoledne už děti měly volno a mohly navštívit různá lákadla jako kolotoče, tvořivé dílny, čertovský bál, představení divadla Kvelb. Myslím si,že si toho užily do sytosti. 

  se spisovatelkou Ivonou Březinovou                      s Albrechtem z ValdštejnaKde končí svět - cesta tam a zase zpátky

 Jak zkažený čert do Lipové přišel,
aneb jak zde k jeho napravení došlo…
 

Mezi námi žijí bytosti různé, dobré, špatné, tajemné, pohádkové i ty nijaké. To, že je mnozí z nás nevidí, to je jejich chyba, protože se správně nekoukají. Nemají čas se zastavit, poohlédnout, zakoukat a odhalit. Starosti nás zaslepují každý den, ale i ten největší zaslepenec a zahleděnec si musel všimnout, že po Novém roce se v Lipové něco změnilo. Nastěhovali se k nám čerti. Vlastně, celá čertí pátá třída a s nimi Watík, Belzeba a Zbrána. Že je čertic v Lipové více by bylo na další povídání, ale tyhle čertice to čertovskému potěru v čertovské škole nedělaly nijak lehké. Od února čertíci i s Watíkem plnili úkoly, kdo a kde čerti jsou, jak vypadají, co dělají, proč je o nich tolik pohádek a pověstí, jak to je s čerty v Čechách a na Moravě, zda žili a žijí na Jesenicku, proč jsou tak oblíbená jídla s čertovskými názvy v našich pohostinstvích a kde je podávají. Také noc s Andersenem se čerty jen hemžila. Posledním úkolem bylo vypátrat trasu výletu za čerty do Východních Čech.  A že pátrání bylo úspěšné dokazuje pátek 20.června, kdy celá lipovská čertí třída vyrazila na výpravu za čerty a do Pekel. První zastavení bylo v Pekle nad Zdobnicí, kousek od Vamberka. Malá osada s tímto názvem nás přivítala klidem a tichem. Zpočátku to vypadalo, že je toto Peklo vysídlené a že čertíci zde nikoho nenaleznou. Jejich úkolem totiž bylo vypátrat u místních obyvatel, proč jejich osada nese název Peklo. Nakonec se skupinkám čertíků v plamenných tričkách podařilo naleznout pár místních, kteří byli ochotní povyprávět něco z pověstí, kterými je tento kraj bohatě opředen a z nichž nejedna vysvětlovala název osady. Jeden místní staroušek nelenil a s knihou plnou pověstí a rozprávěnek o kraji kolem říčky Zdobnice přišel do našeho kruhu a všem čertíkům porozprávěl nejen o působení čertů v kraji, ale i o ostatních pověstech. Pak jsme se vypravili k místní technické památce, dřevěnému mostu přes říčku Zdobnici.Údajně jediný známý most do Pekla.  Hlavně čertíkům se stavba líbila. Po hravém protažení jsme pokračovali v cestě do Pekla číslo dva. Naším dalším cílem bylo Nové Město nad Metují, v jehož blízkosti se údajně nalézá další Peklo. Nejprve jsme si prohlédli místní zámek i s přilehlým náměstím. Navštívili jsme městské muzeum, kde jsme se mnohé dozvěděli o místní květeně, zvířeně a historii. Také jsme zhlédli výstavku náramkových hodinek a hodin. Po odpočinku na náměstí jsme se vypravili na cestu do Pekla. Cesta vedla podél řeky Metuje malebnou přírodou. U vody se šlo krásně, zátočiny a pískové pláže lákali k ochlazení, ale my hledali Peklo, a tak jsme se těmito zajisté čertovskými lákadly nenechali oklamat a po půldruhé hodince jsme přešli most přes řeku Metuji a před námi se ukázalo mezi stromy Peklo. Dříve zde byl strašidelný mlýn, dnes krásně opravené stavení s restaurací, ve kterém se to čerty a čertíky jen hemží. Terasa k posezení, houpačky pro děti, rybníček i s vodníkem a všemu vládnou dva dřevění čerti i s vidlemi. U stolů v chládku pod stromy čertíci vyplnili poslední velký čertovský test. Pak následovalo rozdání cen, diplomů a vyhlášení nejlepších čertů Lipové a blízkého okolí. Tito čtyři čertíci budou naši obec zastupovat na podzim v pohádkovém Jičíně a věřím, že se nemusíme obávat, že by neuspěli. Jsou to Ďáblík 1 (Sabina Furišová),Čertobrejl (Irena Hřebíčková), Satanáš (Dominik Dudycha) a Čertkesi (Michaela Hobžová). Vyhlásili jsme také anticenu – Anděl Pekla, kterou svým „výkonem“ získal Pekelník (Jakub Mihalovič). Pak nastala v Pekle pěkná čertovská mela. Čertíci řádili, až jsme měli strach o jejich zdraví. Unavení a plní zážitků jsme nastoupili do autobusu a dali se zpět k domovu. Naše výprava byla úspěšná: navštívili jsme dvě Pekla a při našem půlročním pátrání za čerty v Čechách a na Moravě jsme odhalili, že víc Pekel je v Čechách. Že by tam byla Pekla potřebnější? 

   Stezka Vincence Priessnitze
 

Ve čtvrtek 19. června 2008 pro děti a knihovnice z jesenického regionu (Žulová, Javorník, Mikulovice, Zlaté Hory, Lipová-lázně ) připravila knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku sportovní den. Akce se konala v areálu Priessnitzových léčebných lázních. Zde byly děti podle jednotlivých knihoven rozděleny do skupin. Poté každé družstvo dostalo instrukce a mohlo se vydat probádat stezku známého místního léčitele V. Priessnitze, kde musely na jednotlivých stanovištích odpovědět na otázky z jeho života.Po splnění těchto úkolů na nás čekalo u indiánského tee-pee opékání špekáčků. I když naše družstvo skončilo až na posledním místě, děti odcházely spokojené. Každý účastník dostal malý dárek od sponzorů: Priessnitzových léčebných lázní, a.s., ForTel Jeseník, s.r.o.Děkujeme knihovně V. Priessnitze za uspořádání této akce.Já děkuji svému družstvu ve složení Sabča Furišová, Nikolka Suchanová, Míša Švehlová za  velkou snahu. Vyhrajeme třeba příště! 

                             


Noc s Andersenem 2008 - "Čertovský rej"

 Co čert nechtěl, pozvali jsme všechna čertova kvítka 4. dubna do Národního domu v Lipové-lázních na pravou čertovskou jízdu plnou čertovin a hrátek s čerty. Sešlo  se nás tam 25 čertů, čertic a čerťat + 11 pomocníků z řad andělů… Byl to pěkný pekelný šrumec, to vám povídám. Soutěžilo se v malování andělů a čertů,  tvořilo se z vařeček, hrálo se pekelné divadlo a mnoho a mnoho dalšího…. Kdo neviděl, neuvěří. Myslím, že se již sedmé nocování opět povedlo a už se těšíme na další.

Mé poděkování patříMarii Zbrankové st., Marii Zbrankové ml., Marii Vršanové, Tereze Macenauerové, Kristýně Dutkové, Kláře Koudelkové, Karolíně Moravcové, Anitě Marušincové, Gábině Hobžové, Kateřině Mázlové, Haně Suchanové a samozřejmě i mé rodině. Bez  těchto pomocníků bych už nocování s takovým počtem dětí, které mají o spaní v ND zájem nezvládla. JEŠTĚ JEDNOU VELKÝ DÍK!!! 

 

 

 Pasování na Rytíře krásného slova


Vyvrcholením projektu
Kde končí svět je pasování do Řádu rytířů krásného slova. Proto již tradičně patří jednou za dva roky Zrcadlová síň pražského Klementina první červnový den nejpilnějším a