Obec Lipová-lázně
Naposledy aktualizováno: 5.11.2018

Historie knihovny

 

Na základě II. knihovnického zákona z roku 1959 o Jednotné soustavě knihoven vznikají ve spádových obcích střediskové knihovny, které se starají o knihovny v obcích ve svém okolí. Jesenická knihovna se stala střediskem pro obce Bělá pod Pradědem, Česká Ves, Horní a Dolní Lipová. Tyto knihovny se stávají pobočkami jesenické knihovny. Na pobočkách půjčují dobrovolné knihovnice. Fondy zpracovává Jeseník jednotlivě.

V roce 1973 se za ředitelky jesenické knihovny A. Richterové stala naše knihovna VZORNOU KNIHOVNOU.

Od roku 1982 se zde vystřídalo mnoho dobrovolných knihovnic, které docházely půjčovat knihy jen dvakrát do týdne. Byly to tyto knihovnice: E. Talská, A. Zelenková, Z. Pěluchová, A. Hohnová (Kaniová), M. Vaculíková, P. Sikorová, B. Všetečková, H. Buchtová, M. Koutná.

V roce 21.1.2002 se knihovna přestěhovala do budovy OÚ, kde sídlí dodnes. Na plný úvazek zde nastoupila knihovnice Z. Šimíková, kterou po dobu její mateřské dovolené vystřídala M. Zbranková.

Od 1.1.2003 převzala knihovnu obec a její název se změnil na OBECNÍ KNIHOVNA.

V roce 2004 byly přiděleny z OÚ dva počítače a vznikl tak veřejný internet. Postupem času přibyly další počítače, takže v současné době je přístupno 6 počítačů s vysokorychlostním internetem, tiskárna se scanerem s možností barevného i černobílého tisku.

         

       veřejný internet r. 2004                             veřejný internet r.2007

 

      oddělení pro děti r.2004                                  oddělení pro dospělé r.2004


Na podzim roku 2007 proběhla rekonstrukce dětského oddělení, kdy se barevně vymalovalo, položil se koberec a pořídil nový nábytek. 

 

oddělení pro mládež
 

 
 oddělení pro děti

  

 

Na přelomu roku 2012 - 2013 prošlo i oddělení pro dospělé dlouho očekávanou kompletní rekonstrukcí, při níž získalo nové regály a nové zázemí pro veřejný internet o třech počítačích.